Haqqımızda

Haqqımızda

Azərbaycan bazarında müasir tikinti- xidmət şirkəti etalonu yaratmağı arzulayan gənc,dinamik inkişaf edən strukturdur. Firmanın məqsədi Azərbaycan bazarına ilk olaraq yeni ideyalar, yeni texnologiyalar gətirməkdir ki, firma dartma tavanlar istehsalında dünya lideri olsun. «GRUPA DPS SP.z.o.o» (Polşa) və «OİKOS» (İtaliya) Venesiya mala istehsal ı firmasının Azərbaycanda rəsmi dileridir. Firmanın şüarı keyfiyyət, etibarlılıq, gözəllik, düzgünlükdür. DPS tavan örtüyü mövcud dartma tavanlar sistemi ilə müqayisədə bir yenilikdir.Onun əsas təyinatı yüksək məkanların alçaldılması, tavanda olan avadanlıqların maskalanması, məkanı su basmasından,səsdən təcrid etmək və həmçinin istinin itirilməsindən müdafiə etməkdir.

Dartma tavanların əsas funksiyalarından biri də strop səthlərinin hamarlanması yaranmış çatlar, şişlər və ya mexaniki zədələrin maskalanması yolu ilə plastik və memarlıq imkanlarının artırılmasıdır. DPS tavanları dekorativ element kimi istifadə olunaraq güclü təsir bağışlayır və yeni növ məkan yaradır.Mükəmməl dərəcədə hamar, məkanın ölçüsünə əsasən hazırlanmış deformasiyaya davamlı bu tavanlar seçilmiş rənglərdən ibarət olur və ideal şüşə tək hamar təbəqə effekti yaradır. Güzgü quruluşlu örtükdən istifadə zamanı əlavə olaraq məkan optik şəkildə böyüdülür. Dartma tavanlar mövcud məkanı tez və təmiz şəkildə dəyişməyə imkan verir.

Bu tavanların istənilən formasının istifadəsi çox sadədir.Bu tavanlar möhkəmdir və onları yeniləməyə və rəngləməyə ehtiyac yoxdur.Hər bir yaradılan tavan ölçüsünə rənginə və formasına görə təkrarolunmazdır. Sifariş olunmuş örtük fərdi sifarişə əsasən konkret ölçüdə hazırlanır. DPS tavan örtüyü çox yüngüldür və buna görə də mövcud stroplara ağırlıq salmır və tavanın montajına ehtiyac olduğu zaman damın konstruksiyasının və stropun möhkəmləndirilməsinə ehtiyac yaratmır. Tavanı yalnız divara bərkidilən daşıyıcı konstruksiyaya –montaj plonkasına bərkidilir. Kvadrat metri 0,18-dən 0,2kq/m2 arasında dəyişir.Dartma örtüyün kiçik çəkisi ona əlavə ağırlığa imkan vermir və buna görə də işıq və ventilyasiya kimi əlavə elementlərin montajı elementi azad şəkildə saxlayan asmanın bərkidilməsini tələb edir. Tavan örtüyü divara möhkəmləndirilmiş plonkalarla dartılır.Stropla tavan arasında min məsafə 3,5 sm təşkil edir. Örtüyün səthi 50m2 - ə qədər böyüklükdə hazırlanır.

Partnyorlarımız

AlkorDraka

Pongs

Renolit

Sef

CTN Europe

Elbtal Plastics

Malpensa

Biz |